In de brievenbus – Gevangen in mezelf – Jolanda Berger

It’s never save on the borderline

Achterflap boek:
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Een psychische aandoening waarbij je te maken hebt met grote stemmingswisselingen, heftige emoties, leegte en angst. Borderline is iets wat je overkomt. Het is mij overkomen. Waarom juist ik die persoonlijkheidsstoornis ontwikkelde? Op mijn tiende werd ik seksueel misbruikt. De nadelige effecten van dat misbruik, in combinatie met het vele pesten in mijn jeugd, hebben hun weerslag gehad op mijn ontwikkeling als mens.Wat ik deed was eigenlijk niet leven, maar overleven. De pijn en de angst voor het leven werden dusdanig groot voor me, dat ik mechanismen ben gaan ontwikkelen om daarmee om te gaan. Uiteindelijk werden er enkele psychische stoornissen bij me gediagnosticeerd, waaronder borderline en een eetstoornis. Op zich zijn die al enorm lastig om mee te leven, maar als ze ook nog eens gaan conflicteren met elkaar, bemoeilijkt dat je herstel enorm. Toch zag ik ergens achter en tussen die stoornissen door, en soms zelfs pontificaal vooraan, mijn oorspronkelijke zelf staan. En dat gaf me een sprankje hoop op herstel.

ik heb er nooit voor gekozen om een borderline persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen. Het is me overkomen. Ik heb de stoornis, maar de stoornis is niet wie ik ben. Ik ben veel meer dan dat. In dit boek deel ik mijn persoonlijke ervaringen, mijn angsten, mijn kwetsbaarheden met jou. In de hoop dat het ook jou kan helpen, zoals het mij geholpen heeft. Met vallen en opstaan heb ik erop leren vertrouwen dat ik het ga redden. Door jou een inkijkje te geven in het leven van een borderliner, hoop ik dat je beter begrijpt welke impact deze stoornis heeft; op de borderliner zelf, maar ook op zijn of haar parnter of verzorger.
Lees dit boek en misschien lukt het jou ook om die deken van negativiteit van je af te schudden. Om je leven te veranderen en op zoek te gaan naar jezelf. Het kan!

Met dank aan Jolanda Berger en SAAM Uitgeverij voor het toesturen van een recensie-exemplaar.

Titel: Gevangen in mezelf|Auteur: Jolanda Berger
Uitgever: SAAM uitgeverij|ISBN: 9789492261144|Blz: 86
Verschijningsdatum: maart 2017

Gevangen in mezelf is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of via:
SAAM uitgeverij

[bol_product_links block_id=”bol_590cdcc7cd4f0_selected-products” products=”9200000075752471″ name=”Gevangen in mezelf” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *