#MeToo – Jan den Boer|Caroline van Wijngaarden – Recensie

Achterflap

OVER SEKS, MACHT EN VERANDERING
#MeToo heeft een storm van verhalen losgemaakt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De sociale media verbinden vrouwen met elkaar in hun strijd tegen een geseksualiseerde maatschappij. Er is een nieuwe roep om gelijkheid, die veel verder gaat dan het aanklagen van mannen die misbruik pleegden.
In dit boek vertellen vrouwen over de enorme invloed die seksueel ongewenst gedrag op hun leven heeft, zeker als het ook nog ontkend wordt. Maar ook hoe ze nu de kracht vinden om te vechten voor een wereld waarin ze niet meer behandeld worden als seksobject. Sommige mannen blijven ontkennen, maar er zijn gelukkig ook mannen die diep doorvoelen dat vrouwen ook recht hebben op een veilige wereld. En dat dit begint bij hun eigen gedrag.
In dit boek staan #MeToo verhalen die je raken. Maar ook verhalen die hoop geven. Veel betrokkenen willen geen strijd tussen dader en slachtoffer, maar elkaar ontmoeten in een echt gesprek.
Dit boek maakt zichtbaar dat #MeToo onderdeel is van een revolutionaire verandering in onze samenleving. Een verandering van egoïstisch elkaar ‘gebruiken’ naar gelijkwaardigheid. Waarin vrouwen zich niet meer aanpassen aan de cultuur van mannen, maar mannen en vrouwen leren op elkaar af te stemmen. Dat leren we niet alleen door afspraken, maar ook door samen oefenen, gebaseerd op de nieuwste inzichten in de werking van ons brein. Van #MeToo naar #WeToo.

Over de auteurs

Drs. Ir. Jan den Boer (1960) studeerde filosofie en bouwkunde en deed opleidingen en trainingen op het gebied van projectmanagement, therapie, coaching en meditatie.

Hij is werkzaam als projectmanager en leidinggevende (sinds 1989), trainer (sinds 1994) o.m. op het gebied van projectmanagement en gedragsverandering)  en publicist.

Caroline van Wijngaarden (1963) volgde de opleidingen MBO inrichtingswerk, HBO (bedrijfs-) maatschappelijk werk en Post HBO Rationeel Emotieve Therapie (RET). Caroline begeleidt bij Abrona mensen met een beperking.

Caroline volgde een aantal trainingen op het gebied van persoonlijke groei en coaching, onder meer de training Vrouwelijke Leiderschap bij Phoenix.

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden geven al lange tijd succesvol trainingen en therapie op het gebied van verlangen, grenzen en seksualiteit. Zij zijn in Nederland een van de bekendste trainers op dit gebied. Jan schreef hierover een aantal succesvolle boeken (onder meer Het is tijd voor een liefdesrevolutie) en vele artikelen.
www.traininginbalans.nl

 

Het verhaal

#MeToo heeft een storm van verhalen losgemaakt over seksueel overschrijdend gedrag. De vele reacties op sociale media verbinden vrouwen met elkaar in hun strijd tegen een geseksueliseerde maatschappij. Een roep om gelijkheid die veel verder gaat dan het aanklagen van mannen die misbruik pleegden.
In dit boek lees je verhalen van vrouwen. Verhalen over seksueel ongewenst gedrag en de invloed die dit op hun leven heeft. Doordat dit onderwerp is opengegooid door de #MeToo discussies vinden ze nu de kracht om te vechten voor een wereld waarin ze niet meer behandeld worden als seksobject.
Sommige mannen blijven ontkennen maar er zijn gelukkig ook mannen die zich realiseren dat vrouwen ook recht hebben op een veilige wereld.

 

Wat is #MeToo?
MeToo begon in 1996. De activiste Tarana Burke kwam op het idee van een beweging, toen een jong meisje haar een geheim toevertrouwde over haar stiefvader die haar misbruikte. Een verhaal dat haar herinnerde aan een eigen ervaring. Tien jaar later besloot ze iets met het verhaal te gaan doen. Ze kwam met de uitdrukking MeToo om slachtoffers zichtbaar te laten worden. De Amerikaanse actrice Alyssa Milano is het MeToo van Tarana Burke in oktober 2017 op twitter gaan gebruiken en vroeg vrouwen hun ervaringen te delen met de hashtag #MeToo. Dit leidde tot een enorme aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en het aanklagen van een aantal bekenden namen. En veel vrouwen durfden nu eindelijk hun verhaal te vertellen.

In dit boek wordt soms generaliserend onderscheid gemaakt tussen vrouwen als slachtoffer en mannen als dader. Maar de auteurs beseffen terdege dat dit net zo goed andersom kan zijn.

Mijn mening

Het boek start met een klein zelfonderzoek waarbij je kunt aankruisen wat voor jou van toepassing is. Volgend hierop lezen we een mooi gedicht van actrice Elles van Velzen, geschreven naar aanleiding van het misbruik binnen de film-en tv-wereld dat naar buiten kwam door #MeToo. Een gedicht met als titel Ik zie je staan mooi mens.
Na de inhoudsopgave en een uitgebreid voorwoord zijn er de verhalen. Veel verhalen zijn herkenbaar voor iedere vrouw en dit geeft al aan dat er veel grensoverschrijdend seksueel gedrag is. Niet alleen nu maar vroeger al. #MeToo heeft ervoor gezorgd dat veel vrouwen nu eindelijk hun verhaal durven te vertellen. De reden dat ze niet eerder naar buiten durfde te komen met hun verhaal is vooral schaamte en de angst toch niet geloofd te worden. De auteurs vertellen over de noodzaak dat het grensoverschrijdend gedrag aan de orde wordt gesteld. Maar dit roept ook dilemma’s op. Mag je zomaar namen noemen? Een belangrijk kritiekpunt is dat bij de #MeToo discussie alle voorvallen op een hoop worden gegooid.

In dit boek worden onderwerpen behandeld zoals ‘Hoe verhalen ons seksuele leven bepalen’, ‘Waarom doen mannen wat ze doen’ en ‘Omgaan met grenzen’. Verhalen, interviews en feiten. Vanuit diverse oogpunten wordt het #MeToo gebeuren bekeken met als constatering dat we leven in een door en door geseksualiseerde maatschappij. En dat er kans is op een fundamentele verandering, dankzij een grote groep vrouwen (en enkele mannen) die nu duidelijk grenzen aangeven.

Waar in het boek veel aandacht aan wordt besteed is om een nieuwe vorm van omgaan met elkaar te vinden. Dat het niet nodig moet zijn je grenzen aan te geven maar dat de ander deze als vanzelf moet kunnen aanvoelen. De auteurs, die al lange tijd trainingen en therapie geven op het gebied van verlangen, grenzen en seksualiteit, geven voorbeelden van hoe we het tijdperk van egoïsme kunnen veranderen in afstemmen naar elkaar. Hoe we veranderingen kunnen inzetten voor een veiliger wereld, voor vrouwen, en ook voor mannen. Er wordt regelmatig gesproken over Tantra en wat dit kan betekenen om van #MeToo naar #WeToo te komen. Tantra is een levenshouding die je opent voor een diepere betekenis van je ervaringen. Hierdoor kun je het leven omarmen en je bewustzijn vergroten, ook op het gebied van seksualiteitTantra eert seksualiteit als meest oorspronkelijke bron van levenskracht. Als afsluiting geven de auteurs een aantal tips en oefeningen die bij kunnen dragen aan een beter bewustzijn. #MeToo is interessant om te lezen en er wordt diep in gegaan op het hele #MeToo gebeuren. Verhalen die herkenbaar zijn maar ook tot nadenken zetten. De verhalen zijn prettig leesbaar maar alles eromheen is soms wat taaie stof om te lezen. Het onderwerp en alles wat er in dit boek mee verweven wordt zoals Tantra moet je wel aanspreken. Dit boek laat zien dat er wat moet veranderen, geeft aan wat er moet veranderen en hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden.

3***

Wendy Wenning

 

Titel: #MeToo | Auteurs: Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden
Uitgever: London Books | ISBN: 978949283063 | Blz: 205
Verschijningsdatum: 28 februari 2018

#MeToo is onder andere verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of via:
Bol.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *