Tag: De Tweede Wereldoorlog

Waan en willekeur – Verhalenbundel – JTB Jansen – recensie

Waan en willekeur – Verhalenbundel – JTB Jansen – recensie

Waan en willekeur is een aangrijpende verhalenbundel waarin zes verschillende momenten uit de Tweede Wereldoorlog worden geschetst. We maken kennis met een diversiteit aan personages, personages die krachtig neergezet worden. Zoals de kille Nederlandse soldaat uit het openingsverhaal Voorbij de catacomben, de aandoenlijke kleuter Xavier in Kuuroord en de tragische jongeling Arthur Rosenthal in het ondergangsverhaal Endlösung. De raadselachtige protagonist Johan Kasper Smitt van de novelle Acte Gratuit, de desolate Duitse militair Karl Weissmann uit Kétyner Graben en de opstandige adolescent Wessel Holslag uit het verzetsdocument Aankomst in Arcadië.

“Alsof de zon alle zuurstof ontrok. Alsof de hitte alles verstikte.”

Verhalen die evengoed de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog belicht maar net op een andere wijze dan gewend. Verhalen over mensen die door de willekeur in een onverwachte situatie terechtkomen. Geschreven in mooie samengestelde zinnen, woorden met zorg uitgekozen. In elk verhaal voelen we de argwaan en achterdocht. Wie is er te vertrouwen? Het is oorlog, dus niemand. Maar toch dwingt de gelegenheid hiertoe al blijft de achterdocht aanwezig. De verhalen ademen allemaal een donkere sfeer en de somberheid overheerst. Dit roept af en toe een depressief gevoel op en soms is het noodzakelijk het boek even apart te leggen om niet meegesleurd te worden in het donker.

“In een poging de gruwelbeelden te ontvluchten die hem ‘s nachts geregeld uit zijn slaap hielden, vroeg Weissmann zich soms af of het allemaal werkelijk was gebeurd, of dat het alleen maar inbeelding was, een hallucinatie opgeroepen door de verhalen die anderen hem vertelden. Want naarmate de oorlog voortduurde, kreeg hij steeds vaker het gevoel dat fantasie en werkelijkheid door elkaar begonnen te lopen als in een hels visioen waarin hij om onverklaarbare redenen terecht was gekomen, zonder dat iemand hem kon vertellen hoe hij er ooit aan kon ontsnappen.”

Beklemmende verhalen waarin de auteur situaties schetst over keuzes. De soms onmogelijke keuzes die gemaakt moeten worden om te overleven. Gedwongen door onverwachte ontwikkelingen. Met soms schrijnende gebeurtenissen waarin een personage een weg bewandelt die in andere omstandigheden niet bewandeld zou zijn. Een verkeerde keuze die de weg naar de vrijheid juist blokkeert. En soms een te vroege keuze, want de bevrijding staat om de hoek. Een verhalenbundel geschreven in een mooie, beeldende en enerverende schrijfstijl die ervoor zorgt dat de verhalen onder je huid kruipen. Verhalen die je de beklemming laten voelen en de donkere sfeer laten proeven. Waan en willekeur, een sprekende titel voor een doordringende bundel die je na het lezen naast je neer moet leggen om deze later nog een keer op te pakken en de verhalen wederom te lezen. Ondanks het sombere gevoel dat soms opgeroepen wordt verdienen deze verhalen het vaker gelezen te worden.

4****

 

Wendy Wenning

 

Nieuwsgierig? Op de site van Uitgeverij Palmslag is een fragment te lezen.

Titel: Waan en willekeur|Auteur: JTB Jansen
Uitgever: Palmslag|ISBN: 9789491773693|Blz: 414
Verschijningsdatum: november 2017

Waan en willekeur is onder andere verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via:
Bol.com

 

‘Onderduiken bij de bezetter’ P.H. Palmbergen

‘Onderduiken bij de bezetter’ P.H. Palmbergen

De titel “Onderduiken bij de bezetter” is een uitspraak die veel werd gebruikt tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Het was bedacht door de leiding van het Nederlandse leger. Ruim 55.000 ex- beroepsmilitairen en veel jongemannen vanaf 18 jaar oud moesten beschermd worden. Ze moesten niet in de Duitse handen vallen en dan verplicht voor de Duitsers de Arbeidsinzet doen in Duitsland of andere bezette gebieden. Ook moesten ze beschermd worden tegen het ingezet worden als militair in het Duitse leger. Dit was geen eenvoudige opgave en het ging om erg grote aantallen personen die de bescherming nodig hadden.

Wat de Nederlandse legertop te Amersfoort had, waren vele werkverschaffing kampen, die net voor en tijdens de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw waren gebouwd. Ze werden gebruikt om werkeloze mannen te laten werken voor hun steungeld met een kleine extra beloning en kost en inwoning. Dit ging door tijdens de bezetting. Ook hadden ze veel hogere militairen die allemaal leidinggevenden konden worden. De kampen waren door heel Nederland heen en er konden ook barakken van kampen verplaatst worden.

Het plan was om 64 kampen in alle provincies behalve Noord-Holland,  Zuid-Holland en Zeeland door het leger in gebruik te laten nemen en twee kampen voor het opleiden van de militairen voor hun taak. De leidinggevenden kregen er een vaste baan en elk half jaar kwamen er in elk kamp 100 tot 150 jongemannen als dienstplichtige voor een half jaar lang voor een training. Ze moesten veel werkzaamheden doen in het belang van de Nederlandse maatschappij. Helpen met oogsten, wegen en bruggen aanleggen, veengrond afgraven enz. Alle kosten inclusief een kleine vergoeding werd betaald door de Nederlandse overheid. De Duitse bezetter zag dit als een geweldig mooi  plan en wilde er hun Nationaal Socialistische propaganda aan koppelen. Ze zagen het als een geweldig mooi en nuttig pro-Duits cadeau dat ze kregen. Echter de werkelijkheid was veel verzet, bescherming van velen tegen de inzet voor en in Duitsland. Veel militairen die opgeleid werden voor leidinggevende kregen in een verlenging een brandweer en/of politie opleiding aangeboden en konden daardoor juist aan het werk gaan bij gemeenten, bedrijven of de politie. Pas in 1944 werden bijna alle leidinggevenden van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) kampen vervangen door NSB’ers. Dit kwam omdat de oude leiding massaal ging onderduiken.

Na de NAD dienst van een halfjaar kon een jongeman ook doorstromen naar de politie opleiding de Schalkhaar. Na de opleiding kreeg deze dan een baan bij de politie in de grote steden in het westen van ons land. Ook was een baan bij de grensbewaking mogelijk. Een baan bij de Duitse politie werd door bijna niemand na de opleiding aangenomen. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeidsdienst kampen is voornamelijk beschreven op basis van de Arbeidsdienst kampen in Sellingen, Ter Apel en Ommen.

Ook kon men tijdens of na de politie opleiding gaan onderduiken. Het nadeel van onderduiken was dat men alle vrijheid kwijt was, afhankelijk was van voedsel dat anderen moesten regelen enz. Het gevaar van onderduiken was dat als men werd opgepakt er zwaar gestraft werd door de Duitse bezetters. Verplicht werken in Duitsland, als Duitse militair, naar een concentratie kamp gebracht worden of dood geschoten worden als een verrader was allemaal mogelijk. Ook degene die liet onderduiken kreeg een forse straf.

Verder was er nog de mogelijkheid om onder te duiken bij de bezetter in de Noord Oost Polder. Deze polder was in 1942 drooggelegd en er moesten veel sloten gegraven worden voor de afwatering. Dit was erg zwaar werk. De Duitsers zagen de uitbreiding van landbouwgrond als erg belangrijk en lieten dit gebied daarom zoveel mogelijk met rust. Hierdoor werden de letters NOP door het verzet de afkorting voor Nederlands Onderduikers Paradijs. Voor het zware werk kreeg men goed betaald, was men veilig en uit beeld voor de Duitsers en men kreeg ook nog eens kost en inwoning in de barakken.

Ruim 20.000 Nederlandse mannen hebben hier gebruik van gemaakt tijdens de bezetting. Iedereen had een eigen reden om er te zijn. Het werk in de Polder en alle kosten werden door de Nederlandse regering betaald. De valkuil: betalen en arbeiders inzetten zag de Duitse bezetter als zeer pro-Duits.

Heel bijzonder is een verklaring in het boek waarin iemand aangeeft dat er juist ook in het Duitse grensgebied met Nederland Duitse families bereid waren om Nederlandse onderduikers in hun boerderij te nemen. Dit is natuurlijk het ultieme “Onderduiken bij de bezetter”. Deze Duitsers gaven ook belangrijke informatie door aan het Nederlandse verzet. Over en weer hebben veel families in beide landen hun grensgebieden al eeuwen lang familieleden, ook ver van de grens verwijderd.

Door de vele afbeeldingen, archiefstukken, originele brieven en verhalen van overlevenden is er ook een goed beeld ontstaan over de sfeer en de gedwongen keuzes die velen moesten maken tijdens de Duitse bezetting. Het boek is niet voor niets ook een geschiedenisboek voor het onderwijs geworden.

De boeken van de auteur P.H. Palmbergen staan ook vermeld op de website: literatuurplein.nl van de Koninklijke Bibliotheek, Go2War2.nl, Historie.net enz. Tijdens de presentatie van het boek bij RTV Drenthe werd het boek in het radioprogramma “Drenthe Toen” omschreven als: “een kloek (goed) boek dat zich uitstekend leent voor een lezing in bijvoorbeeld “Kamp Westerbork”.

De tekst van de achterzijde van het boek:

Zijn alle Nederlanders die in de Arbeidsdienst werkten voor de Duitsers fout?

Alle feiten worden op een rij gezet en laten zien dat de werkelijkheid juist minder zwart-wit is dan velen denken. De schrijver sprak met overlevenden en mocht alle authentieke brieven, foto’s en dagboekfragmenten in het boek “Onderduiken bij de bezetter” publiceren.

Voor velen was weigeren geen optie, ook al mocht het wel. Waren dat slechte Nederlanders?

Palmbergen is op zoek naar de waarheid gegaan. Het boek bevat zeer veel persoonlijke verhalen en foto’s, die een heel interessant beeld schetsen van de oorlogsjaren. Ze gaan over dwang en armoede, maar ook over verzet en vriendschap. Het boek laat zien dat er juist heel dicht bij de Duitse grens veel verzet was.

Een geschiedenis die nooit verloren mag gaan, als een les voor de toekomstige generaties.

Het boek geeft een indringend beeld van de 64 Arbeidsdienstkampen in de Tweede Wereldoorlog.

Door heel Nederland verspreid.

Vele duizenden Nederlandse jongemannen werkten er tijdens de bezetting.

Alles was schaars, iedereen was zelfs blij met wat extra droog brood. Naast het zeer zware werk, moesten ze soms ook de Hitlergroet uitbrengen. Waarom vluchtten ze niet? En waarom wilden sommigen toen bij de politie werken, terwijl ze wisten dat de Nederlandse politie ook onder de zware Duitse controle van de bezetter stond?

 

Het boek is in de boekhandels en in bij vele internet boeken webwinkels te bestellen. Ook kunt u het boek bij www.boekenbestellen.nl, de webwinkel van Pumbo.nl, de drukkerij.

Titel: Onderduiken bij de bezetter.

Auteur: P.H. Palmbergen, linkedin en Facebook Pieter PH Palmbergen, p.h.palmbergen@gmail.nl

Uitgeverij: St. Food For Free Foundation (ANBI https://www.foodforfreefoundation.nl

“Onderduiken bij de bezetter” ISBN 9789463451390 kost € 25,00 inclusief de verzendkosten.

 

In de brievenbus – Waan en willekeur – JTB Jansen

In de brievenbus – Waan en willekeur – JTB Jansen

Waan en willekeur is een aangrijpende verhalenbundel waarin zes verschillende momenten uit de Tweede Wereldoorlog worden geschetst. De lezer maakt niet alleen kennis met de kille Nederlandse soldaat uit het openingsverhaal Voorbij de catacomben, de aandoenlijke kleuter Xavier in Kuuroord en de tragische jongeling Arthur Rosenthal in het ondergangsverhaal Endlösung, maar ook met de raadselachtige protagonist Johan Kasper Schmitt van de surrealistische novelle Acte gratuit, de desolate Duitse militair Karl Weissmann uit Kétyner Graben en de opstandige adolescent Wessel Holslag uit het verzetsdocument Aankomst in Arcadië. Het zijn personages die de lezer niet onberoerd zullen laten.

JTB Jansen (Amsterdam, 1955) studeerde literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 1985 debuteerde hij met de novelle Voorbij de catacomben (De Harmonie, Amsterdam), die in herziene versie in deze bundel terugkeert. Zijn debuut werd zeer positief onthaald door de Nederlandse en Vlaamse pers.

Met dank aan Uitgeverij Palmslag voor het toesturen van een recensie-exemplaar. Mijn recensie zal onderdeel zijn van een binnenkort te organiseren blogtour.

Nieuwsgierig? Op de site van Uitgeverij Palmslag is een fragment te lezen.

Titel: Waan en willekeur|Auteur: JTB Jansen
Uitgever: Palmslag|ISBN: 9789491773693|Blz: 414
Verschijningsdatum: november 2017

Waan en willekeur is onder andere verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via:
Bol.com

Wendy Wenning

 

In de brievenbus – Sabel – Suzanne Wouda

In de brievenbus – Sabel – Suzanne Wouda

Sabel is het verhaal van Max, een jongen die tijdens de Duitse bezetting van Nederland samen met zijn familie wordt opgepakt en in Kamp Vught belandt. Hij heeft daar één houvast: de rode kater Sabel. Door de ogen van Max zien we de wereld om hem heen steeds kleiner worden. Hij klampt zich vast aan kleine, alledaagse zaken en datgene wat hem vertrouwd is.

Suzanne Wouda schreef een aangrijpend boek over de deportatie van Joodse kinderen in de jaren 1942-1943, die uiteindelijk resulteerde in de verschrikkelijke kindertransporten van juni 1943.

Met dank aan Uitgeverij Hoogland & van Klaveren voor het toesturen van een recensie-exemplaar. Sabel ga ik lezen voor Boekenbijlage, binnenkort zal mijn recensie gepubliceerd worden.

Titel: Sabel|Auteur: Suzanne Wouda
Uitgeverij: Hoogland & van Klaveren|ISBN: 9789089672452|Blz: 134
Verschijningsdatum: april 2016

Sabel is onder andere verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of via:

[bol_product_links block_id=”bol_58ff88442b0ec_selected-products” products=”9200000072838239″ name=”Sabel” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Tamar – Monique Hoolt – Recensie

Tamar – Monique Hoolt – Recensie

Hoe overleef je een oorlog als je niemand kunt vertrouwen?

Oktober 1943 – Antonia staat in de deuropening van haar huis. Het heeft net geregend, haar zoons zijn buiten aan het spelen. In de verte klinkt het gebulder van zware voertuigen. De Duitsers houden vandaag extra straatcontroles; de spanning hangt voelbaar in de lucht. Dan komt er een vrouw de hoek omstuiven. Ze bonst op iedere deur in de straat, in haar andere arm klemt ze een bundel in een groene deken stevig vast. Ze roept om hulp. Als ze Antonia zit staan rent ze naar haar toe en duwt de bundel in haar armen.”Alstublieft, helpt u mijn dochtertje!” Voordat Antonia iets kan zeggen is de vrouw al weer weggerend.Zo komt het Joodse meisje Tamar in het leven van Antonia en haar man Herman. Met gevaar voor eigen leven voeden ze het meisje op alsof het hun eigen dochter is. Een meisje dat te maken krijgt met alle gevaren die de Tweede Wereldoorlog met zich meebrengt.

Tamar wordt verteld door drie vrouwen en is een verhaal over morele keuzes maken in oorlogstijd. Machteloze kleine mensen zoeken naar een verklaring om iets gruwelijks te begrijpen.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel speelt zich af van 1943 tot 1945. Door het Joodse meisje Tamar onder hun hoede te nemen, staat het leven van Antonia en Herman voortdurend in het teken van gevaar. Ook heerst er continu de angst dat de Duitsers erachter komen of dat iemand hun verraadt en dat het meisje wordt meegenomen. Monique Hoolt geeft in Tamar helder weer wat de oorlog voor gezinnen betekent heeft en hoe zwaar het was. Elke dag maar weer trachten om een beetje fatsoenlijke maaltijd op tafel te krijgen, mensen afgevoerd zien worden, voortdurend in angst te leven. De oorlog zorgde ervoor dat mensen zich anders gingen gedragen, soms zelfs wreed, en keuzes maakten die in ogen van anderen niet juist waren. Ook zorgde de omstandigheden ervoor dat zelfs Antonia een grens overschreedt, iets dat ze van zichzelf nooit verwacht had dit te zullen doen.

Een tweede verhaallijn in Tamar is het verhaal van Anna. Een veelbelovende violiste, het nichtje van Tamar, ook Joods. Anna wordt afgevoerd naar een werkkamp. Als ze verteld over haar ervaringen daar, lopen de rillingen over je rug. Ze overleeft het ternauwernood, maar ondanks dat ze blij is het overleeft te hebben, de oorlog zit in haar. De nare herinneringen zullen haar hele leven een rol blijven spelen en de oorlog heeft haar diep beschadigd. Tamar is het enige familielid die de oorlog overleefd heeft, en Anna voelt zich verantwoordelijk voor haar.

In het laatste deel lezen we het verhaal van Tamar, het is inmiddels 1965. Tamar was in de oorlogstijd nog maar een klein meisje en had toen niet veel besef van de gevaren en de invloed van de oorlog. Maar toch is ook zij getekend door de oorlog en draagt een verleden met zich mee. We lezen hoe zij het ervaren heeft en wat het nu nog voor haar betekent en wat voor rol het speelt in haar leven.

Tamar laat het leven van diverse mensen zien in oorlogstijd, op een indringende wijze. Een boek dat mij meteen wist te vangen en veel indruk op mij maakte. Monique heeft de juiste ingetogen sfeer neergezet, een sfeer passend bij het verhaal. De personages komen zeer dichtbij je te staan met hun gevoelens, hun angst en hun verdriet. Gewone gezinnen die door de oorlog hun leven drastisch zien veranderen. Keuzes die gemaakt moeten worden, begrijpelijke keuzes maar ook onbegrijpelijke. De impact die de oorlog heeft gehad op de verschillende generaties zet ze scherp neer en geeft een indrukwekkend beeld weer. De beeldende schrijfwijze laat je zelf alles voelen, beleven en meeleven. Alles wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog verdwijnt soms een klein beetje naar de achtergrond. Dit boek laat herinneringen zien aan de verschrikkelijke dingen en maakt je weer bewust dat dit niet vergeten mag worden en boven alles dat we dit nooit meer mogen laten gebeuren. Met Tamar heeft de auteur een boek geschreven waar ze met recht trots op mag zijn…

 

4****

 

Als kind was Monique Hoolt gefascineerd door de verhalen die haar opa en oma over de Tweede Wereldoorlog vertelden. De keuzes die mensen maken in oorlogstijd boeiden haar sindsdien en als zestienjarig meisje bestudeerde zij de Neurenberg-processen omdat ze wilde weten wie de mensen waren die het brein achter de Holocaust vormden. Wat bezielden hen? Hadden ze nu spijt? Monique wilde begrijpen…Tamar heeft ze geschreven met de hoop dat dit boek bijdraagt aan het besef dat wij er met elkaar voor moeten zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Tamar is voortgekomen uit de fantasie van de auteur waarbij zij beïnvloedt werd door haar eigen omgeving, ervaringen en herinneringen. Achteraf bleek dat het verhaal meer waargebeurde elementen bevatte dan ze zich bewust was toen ze het boek schreef. Tamar is een fictieve roman, geïnspireerd door en gestoeld op historische feiten.

Wendy Wenning

 

Titel: Tamar|Auteur: Monique Hoolt
Uitgever: Futuro Uitgevers| ISBN: 9789492221643|Blz: 214
Verschijningsdatum: Februari 2017

Tamar is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of via:
Bol.com

 

 

Check-out – Juultje van den Nieuwenhof – Recensie

Check-out – Juultje van den Nieuwenhof – Recensie

check9789024573035-check-out-l-lq-f-framedIk zie dat er een nieuwe groepsapp is aangemaakt. Dat is raar, de beheerder is iemand die ik niet ken. Er staat alleen een nummer, geen naam. Ik check wie er allemaal toegevoegd zijn: ons hele groepje, zo te zien. Titel: Rara. (…) Ik frons mijn wenkbrauwen en kijk om me heen. Ik gebaar naar Yasin dat hij zijn telefoon moet pakken. Er komt een berichtje binnen van het vreemde nummer. Rara, wie ben ik?

Juultje van den Nieuwenhof is docente op het Christiaan Huygens College in Eindhoven, waar ze Nederlands en drama geeft. Naast haar passie voor schrijven van spannende verhalen heeft ze ook een passie voor het maken van theaterproducties met jongeren en het regisseren daarvan. Vroeger droomde ze over het worden van koordanseres, schrijfster of filmregisseur. In 2013 won ze de Crimezone(Hebban) YA-schrijfwedstrijd. Delete was haar eerste young adult-thriller, gevolgd door Disconnect.

Check-out is een spannende YA-thriller over een groep jongeren die met schoolreis naar Berlijn gaan. De leerlingen van 5 havo zijn nog steeds een beetje van slag. Hun klasgenoot Sabine heeft zelfmoord gepleegd, voor de zomervakantie heeft zij zich opgehangen. De leerlingen snappen het niet en soms is het nog steeds onwerkelijk. Een schoolreis met een gitzwart randje. Als ze in Berlijn aankomen wordt er een groepsapp aangemaakt met het telefoonnummer van Sabine. Als een van de klasgenoten een ongeluk krijgt en er plots schokkende snuffmovies opduiken lijkt het er sterk op dat iemand een vuil spelletje aan het spelen is. En dan, tijdens een voorstelling van de Blue Man Group, komen de leerlingen achter de waarheid…

Opnieuw is dezelfde groepsapp aangemaakt, met dezelfde titel en dezelfde leden. Ik kijk naar de woorden van de afzender. Rara, wie ben ik?

De proloog van Check-out lezende geeft al een onbestemd gevoel. Vooral de laatste regels geven al aan dat er wat te gebeuren staat, maar wat…
Check-out is opgedeeld in de dagen dat de schoolreis duurt en wordt afwisselend vertelt door Cyza en Ryan, vanuit de ik-vorm. Bij het begin van elke dag wordt het programma van de dag getoond. Aan het einde van het boek lezen we, cursief geschreven, Sabine’s verhaal waarin er meer bekend wordt over haar dood.
Vooral Cyza heeft veel moeite met de dood van Sabine, het was haar beste vriendin. Toch probeert Cyza er het beste van te maken. Berlijn is een sombere stad maar wel mooi. En Ryan is er, waar Cyza heimelijk verliefd op is. Maar al snel gebeuren er vreemde en onverwachte dingen en de vraag wie er achter de groepsapp zit houdt de gemoederen bezig.

Dat handgebaar herken ik uit duizenden. Dat kan niet waar zijn. Ik gil en schreeuw naar het meisje. Het is Sabine.

De spanning wordt mooi opgebouwd en steeds is er weer een cliffhanger die de spanning vergroot en nog meer nieuwsgierig maakt. Maar in Check-out wordt ook de schoolreis zelf niet vergeten en de leerlingen bezoeken verschillende plekken. Zoals bijvoorbeeld een concentratiekamp, waar hen een confronterend verhaal wordt verteld. Een naargeestige plek die beeldend wordt beschreven. Zo komen we door het hele verhaal heen diverse thema’s tegen, zoals De Tweede Wereldoorlog, terrorisme, gokverslaving en psychose.

Daar stonden elke dag duizenden gevangenen om geteld te worden, wachten op hun afgrijselijke lot, hopend op een bevrijding die misschien nooit zo komen. Het is een afschuwelijke gedachte.’

Met Check-out wordt een spannend verhaal gecombineerd met enig onderricht. Belangrijke thema’s waarvan iedereen tenminste iets moet weten. Alles prima uitgewerkt en de plot heeft, ondanks dat het wel mogelijk is voor de lezer om het een en ander te doorzien, de nodige verrassingen. Alleen de afsluiting: die is abrupt en wat ontwijkend. Om over na te blijven denken of je eigen invulling hier aan te geven. Weer een fantastische young adult-thriller van Juultje, eentje waar veel beweging inzit en die de lezer van bladzijde tot bladzijde zal boeien.

4-en-half

 

Deze recensie is eerder gepubliceerd op VrouwenThrillers.nl

Check-out is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of via:
Bol.com
Bruna
Libris
AKO
Eci

 

© 2016, Wendy. All rights reserved